אמת מה נהדר היה מראה הרבבות בעת ריקוד המצוה טאנץ של כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א לפני הכלה, ולאחר מכן עם החתן ובנו | גלריה מברכת המזון ועד אחרי הריקודין עם כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א | צלם המערכת - שוקי לרר תיעד את רגעי ההוד

שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (1) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (2) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (3) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (4) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (5) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (6) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (7) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (8) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (9) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (10) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (11) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (12) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (13) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (14) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (15) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (16) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (17) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (18) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (19) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (20) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (21) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (22) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (23) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (24) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (25) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (26) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (27) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (28) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (29) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (30) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (31) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (32) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (33) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (34) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (35) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (36) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (37) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (38) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (39) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (40) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (41) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (42) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (43) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (44) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (45) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (46) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (47) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (48) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (49) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (50) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (51) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (52) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (53) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (54) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (55) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (56) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (57) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (58) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (59) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (60) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (61) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (62) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (63) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (64) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (65) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (66) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (67) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (68) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (69) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (70) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (71) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (72) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (73) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (74) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (75) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (76) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (77) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (78) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (79) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (80) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (81) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (82) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (83) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (84) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (85) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (86) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (87) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (88) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (89) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (90) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (91) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (92) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (93) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (94) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (95) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (96) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (97) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (98) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (99) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (100) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (101) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (102) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (103) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (104) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (105) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (106) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (107) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (108) שמחת החתונה בבעלזא - מצוה טאנץ - שוקי לרר (109)