בכנס השנתי של מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א חברי נשיאות "מפעל הש"ס העולמי" אשר נוסד ע"י כ"ק מרן בעל השפע חיים מצאנז זי"ע התקיים בבני ברק בבית הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ראש ישיבת פונוביז והשתתפו מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א, הגאון רבי ברוך פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פונוביז, כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א, הגאון רבי מנחם ארנסטר שליט"א ראש ישיבת ויזניץ, הגאון רבי יצחק ברטלר שליט"א ראש ישיבת איתרי, הגאון רבי מנחם צבי ברלין שליט"א ראש ישיבת רבינו חיים עוזר, הגאון רבי אברהם גנחובסקי שליט"א מראשי ישיבת טשעבין, הגאון רבי צבי דרבקין שליט"א ראש ישיבת גרודנא, הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א ראש ישיבת זוועהיל, הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א רבה של רמת אלחנן ב"ב, הגאון רבי משה מרדכי חדש שליט"א ראש ישיבת אור אלחנן, הגאון רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון, הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א ראש ישיבת חיי משה, הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א ראש ישיבת בית יהודה, הגאון רבי אריה פינקל שליט"א ראש ישיבת מיר בראכפלד, הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א גאב"ד רמת אהרן ב"ב, הגאון רבי צבי רבינוביץ שליט"א ראש ישיבת בואין, הגאון רבי שמואל רוזנגרטן שליט"א ראש ישיבת בעלזא, הגאון רבי צבי רוטנברג שליט"א ראש ישיבת בית מאיר, הגאון רבי נחום רוטשטיין שליט"א ראש ישיבת נזר התורה, הגאון רבי משה יהודה שלזינגר שליט"א ראש ישיבת קול תורה, הגאון רבי דוד יצחק שפירא שליט"א ראש ישיבת באר יעקב. מרן ראש הישיבה הגאון רבי יהודה לייב שטיינמן שליט"א העלה את זכרם של שני חברי נשיאות מפעל הש"ס שנסתלקו בשנה האחרונה הגאון רבי נתן גשטטנר זצ"ל גאב"ד קרית אגודת ישראל וראש ישיבת פנים מאירות, ומרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל ראש ישיבת פונוביז לצעירים, שייזכרו לטוב ויעתירו בעולם העליון למעננו וזכותם הגדול יגן בעדינו. כן השמיע את ברכתו הנלהבת לחיזוק עולם התורה, ועמד על תפארת המפעל הגדול "מפעל הש"ב העולמי" אשר עומד בראשו כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א אשר בתרמותו הגדולה מאיר את דורנו באור התורה. מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ריגש את המשתתפים באומרו כשמתבוננים בעבר של כלל ישראל בכל הגליות והמאורעות רואים שהקב"ה הותיר לפליטה צדיקים מנהיגי הדור, וכן עתה שלאחר החורבן הנורא באירופה השאיר לנו לפליטה את כ"ק מרן האדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זי"ע שהקים את המפעל הגדול הזה שבו לומדים אלפי אברכים ונבחנים על עשרות דפי גמרא מדי חודש בחודשו. כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א יו"ר מפעל הש"ס העולמי אמר באסיפה שעל מנת שירבו זכויתינו עלינו להתחזק בבין אדם לחבירו ונוכל להביא להתחזקות לומדי מפעל הש"ס בענינים אלו, והביא מאביו זי"ע שעל ידי שמתעסקים בתורה יוצאים ידי הכל, ופנה שמכאן תצא הקריאה לאברכים הלומדים במפעל הש"ס, שכל אחד יקדיש מזמנו דבר יום ביומו ללמוד עם מי שחלש קצת ממנו. בשם הנהלת מפעל הש"ס דיבר חבר ההנהלה הרב שלום שטמר וציין כי מלבד חשיבות התאספות לקבוע את סדרי הלימוד של מאות לומדי מפעל הש"ס, נותנת ההתכנסות השנתית כח להמשיך לשאת בעול הכספי הכבד של מפעל הש"ס שלהחזקתו דרוש הון רב שההנהלה מגייסת בקושי רב מדי חודש בחודשו. וציין שבשנה הבאה יסיימו מאות הלומדים את הש"ס ומתכוננים להיחגג במעמדי ענק לכבודה של תורה.  ...

בכנס השנתי של מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א חברי נשיאות "מפעל הש"ס העולמי" אשר נוסד ע"י כ"ק מרן בעל השפע חיים מצאנז זי"ע התקיים בבני ברק בבית הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ראש ישיבת פונוביז והשתתפו מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א, הגאון רבי ברוך פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פונוביז, כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א, הגאון רבי מנחם ארנסטר שליט"א ראש ישיבת ויזניץ, הגאון רבי יצחק ברטלר שליט"א ראש ישיבת איתרי, הגאון רבי מנחם צבי ברלין שליט"א ראש ישיבת רבינו חיים עוזר, הגאון רבי אברהם גנחובסקי שליט"א מראשי ישיבת טשעבין, הגאון רבי צבי דרבקין שליט"א ראש ישיבת גרודנא, הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א ראש ישיבת זוועהיל, הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א רבה של רמת אלחנן ב"ב, הגאון רבי משה מרדכי חדש שליט"א ראש ישיבת אור אלחנן, הגאון רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון, הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א ראש ישיבת חיי משה, הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א ראש ישיבת בית יהודה, הגאון רבי אריה פינקל שליט"א ראש ישיבת מיר בראכפלד, הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א גאב"ד רמת אהרן ב"ב, הגאון רבי צבי רבינוביץ שליט"א ראש ישיבת בואין, הגאון רבי שמואל רוזנגרטן שליט"א ראש ישיבת בעלזא, הגאון רבי צבי רוטנברג שליט"א ראש ישיבת בית מאיר, הגאון רבי נחום רוטשטיין שליט"א ראש ישיבת נזר התורה, הגאון רבי משה יהודה שלזינגר שליט"א ראש ישיבת קול תורה, הגאון רבי דוד יצחק שפירא שליט"א ראש ישיבת באר יעקב.

מרן ראש הישיבה הגאון רבי יהודה לייב שטיינמן שליט"א העלה את זכרם של שני חברי נשיאות מפעל הש"ס שנסתלקו בשנה האחרונה הגאון רבי נתן גשטטנר זצ"ל גאב"ד קרית אגודת ישראל וראש ישיבת פנים מאירות, ומרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל ראש ישיבת פונוביז לצעירים, שייזכרו לטוב ויעתירו בעולם העליון למעננו וזכותם הגדול יגן בעדינו. כן השמיע את ברכתו הנלהבת לחיזוק עולם התורה, ועמד על תפארת המפעל הגדול "מפעל הש"ב העולמי" אשר עומד בראשו כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א אשר בתרמותו הגדולה מאיר את דורנו באור התורה.

מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ריגש את המשתתפים באומרו כשמתבוננים בעבר של כלל ישראל בכל הגליות והמאורעות רואים שהקב"ה הותיר לפליטה צדיקים מנהיגי הדור, וכן עתה שלאחר החורבן הנורא באירופה השאיר לנו לפליטה את כ"ק מרן האדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זי"ע שהקים את המפעל הגדול הזה שבו לומדים אלפי אברכים ונבחנים על עשרות דפי גמרא מדי חודש בחודשו.

כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א יו"ר מפעל הש"ס העולמי אמר באסיפה שעל מנת שירבו זכויתינו עלינו להתחזק בבין אדם לחבירו ונוכל להביא להתחזקות לומדי מפעל הש"ס בענינים אלו, והביא מאביו זי"ע שעל ידי שמתעסקים בתורה יוצאים ידי הכל, ופנה שמכאן תצא הקריאה לאברכים הלומדים במפעל הש"ס, שכל אחד יקדיש מזמנו דבר יום ביומו ללמוד עם מי שחלש קצת ממנו.

בשם הנהלת מפעל הש"ס דיבר חבר ההנהלה הרב שלום שטמר וציין כי מלבד חשיבות התאספות לקבוע את סדרי הלימוד של מאות לומדי מפעל הש"ס, נותנת ההתכנסות השנתית כח להמשיך לשאת בעול הכספי הכבד של מפעל הש"ס שלהחזקתו דרוש הון רב שההנהלה מגייסת בקושי רב מדי חודש בחודשו. וציין שבשנה הבאה יסיימו מאות הלומדים את הש"ס ומתכוננים להיחגג במעמדי ענק לכבודה של תורה.