קהל רב מחסידי סאטמאר נטלו חלק בדינר השנתי שנערך לטובת ישיבה גדולה 'תורה ויראה' סאטמאר השוכנת בקווינס בראשות כ"ק אדמו"ר מהרי"י מסאטמאר שליט"א שנשא מדברות קודשו ובירך את הקהל על תרומתו | גלריה

דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (1) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (2) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (3) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (4) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (5) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (6) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (7) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (8) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (9) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (10) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (11) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (12) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (13) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (14) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (15) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (16) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (17) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (18) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (19) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (20) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (21) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (22) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (23) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (24) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (25) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר בקווינס (26)