קול רינה וישועה באהלי צדיקים: הבוקר נולד נין לאדמו"ר מויז'ניץ בן לנכדו הרב ליפא הגר בן הרה"צ רבי חיים מאיר | שמחת השלום זכר תערך בטיש בליל שבת

התרגשות רבה שוררת בשעות האחרונות בקרב חסידי ויז'ניץ בכל קצוות תבל עם היוודע הבשורה המשמחת על הולדת דור רביעי בן אחר בן למרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בן לנכדו הרב חנניה יו"ט ליפא הגר הי"ו בן בנו הגדול הרה"צ רבי חיים מאיר הגר שליט"א אב"ד קהילת ויז'ניץ בבורו פארק.

קרא עוד:

[postim]

לפני בחודש אדר תשע"א נישא הרב ליפא הגר הנכד הבכור בשושלת בית ויז'ניץ עם בת הרה"צ רבי יהושע גרינפלד שליט"א אב"ד סעמיהאלי מבני ברק, למרות שהאדמו"ר מויז'ניץ שליט"א כבר השיא עשרות נכדים ונכדות לפני כן, לשמחה זו הגיעו כלל חסידי ויז'ניץ מהארץ והעולם, ליטול חלק בשמחה שנחוגה בראשות הסב כ"ק אדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זי"ע באהל ענקי שהוקם באיזור התעשייה קרית אריה בפתח תקוה.

הלילה עת שחגג האדמו"ר מויז'ניץ עם גיסו האדמו"ר מבעלזא בחתונת נישואי נכדו התבשר על הולדת הבן הבכור לנכדו, אשר הוא בן אחר בן עד למייסד השושלת הרה"ק בעל ה'אהבת שלום' מויז'ניץ.

יצויין כי מחר (חמישי) תערך בקרית ויז'ניץ בבני ברק שמחת החתונה לנכדת מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בת בנו הרה"צ רבי חיים מאיר שליט"א עם החתן נכד כ"ק אדמו"רים מדעעש וקאלוב שליט"א.

שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנכד תערך בעת עריכת השולחן בליל שבת שבע ברכות הבעל"ט (בהעלותך).