קהל רב חסידים ויראים עשו את חג השבועות במחיצת כ"ק אדמו"ר מטשערנאוויץ שליט"א בבורו פארק | וידאו וגלריה מערב ומוצאי החג


נעילת חג השבועות בחצר טשערנאוויץ (7) נעילת חג השבועות בחצר טשערנאוויץ (8) נעילת חג השבועות בחצר טשערנאוויץ (9) נעילת חג השבועות בחצר טשערנאוויץ (6) נעילת חג השבועות בחצר טשערנאוויץ (10) נעילת חג השבועות בחצר טשערנאוויץ (11) נעילת חג השבועות בחצר טשערנאוויץ (1) נעילת חג השבועות בחצר טשערנאוויץ (2) נעילת חג השבועות בחצר טשערנאוויץ (3) נעילת חג השבועות בחצר טשערנאוויץ (4) נעילת חג השבועות בחצר טשערנאוויץ (5) נעילת חג השבועות בחצר טשערנאוויץ (12) נעילת חג השבועות בחצר טשערנאוויץ (13) נעילת חג השבועות בחצר טשערנאוויץ (14) נעילת חג השבועות בחצר טשערנאוויץ (15)