אלפים צפו בהתרגשות אמש (שלישי) מעט אחרי השעה 3:00 לפנות בוקר בריקודו ההיסטורי של מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א לפני הכלה במעמד המצוה טאנץ | צפו בגלריה ענקית ומרהיבה

צילומים: שוקי לרר ואנשיל בעק

מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (4) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (26) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (27) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (28) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (1) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (33) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (34) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (2) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (3) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (35) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (36) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (37) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (38) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (49) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (50) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (51) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (52) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (53) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (54) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (55) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (61) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (5) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (9) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (10) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (11) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (6) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (7) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (8) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (48) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (47) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (46) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (12) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (13) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (45) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (14) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (15) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (16) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (41) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (42) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (43) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (39) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (44) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (40) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (56) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (57) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (58) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (17) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (18) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (59) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (20) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (60) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (21) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (62) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (63) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (64) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (19) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (22) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (23) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (24) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (25) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (29) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (30) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (31) מצוה טאנץ של האדמו''ר מבעלזא בחתונת נכדו החתן שלום רוקח (32)