במעמד המצוה טאנץ בחצר הקודש בעלזא כובד לרקוד שני אחרי האדמו"ר מבעלזא, סב החתן כ"ק אדמו"ר ממאקאווא שליט"א | צפו בגלריה מריקודו

צילומים: שוקי לרר ואנשיל בעק

האדמו''ר ממאקאווא בריקוד המצוה טאנץ בחתונת בעלזא (1) האדמו''ר ממאקאווא בריקוד המצוה טאנץ בחתונת בעלזא (2) האדמו''ר ממאקאווא בריקוד המצוה טאנץ בחתונת בעלזא (3) האדמו''ר ממאקאווא בריקוד המצוה טאנץ בחתונת בעלזא (4) האדמו''ר ממאקאווא בריקוד המצוה טאנץ בחתונת בעלזא (5) האדמו''ר ממאקאווא בריקוד המצוה טאנץ בחתונת בעלזא (6) האדמו''ר ממאקאווא בריקוד המצוה טאנץ בחתונת בעלזא (7) האדמו''ר ממאקאווא בריקוד המצוה טאנץ בחתונת בעלזא (8) האדמו''ר ממאקאווא בריקוד המצוה טאנץ בחתונת בעלזא (9) האדמו''ר ממאקאווא בריקוד המצוה טאנץ בחתונת בעלזא (10) האדמו''ר ממאקאווא בריקוד המצוה טאנץ בחתונת בעלזא (11) האדמו''ר ממאקאווא בריקוד המצוה טאנץ בחתונת בעלזא (12) האדמו''ר ממאקאווא בריקוד המצוה טאנץ בחתונת בעלזא (13) האדמו''ר ממאקאווא בריקוד המצוה טאנץ בחתונת בעלזא (14)