לאחר ריקוד המצוה טאנץ של סבי החתן האדמו"רים מבעלזא ומאקאווא, הוזמן לרקוד מצוה טאנץ דוד החתן מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, שלאחר ריקודו בניגון 'הקפה שישית' צירף למעגל את אחיו האדמו"ר מויז'ניץ וגיסו הגר"מ ארנסטר | צילומים: שוקי לרר ואנשיל בעק

ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (1) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (10) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (16) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (17) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (18) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (19) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (20) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (2) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (27) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (26) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (6) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (5) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (7) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (13) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (21) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (23) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (12) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (25) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (3) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (24) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (4) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (22) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (8) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (9) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (14) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (15) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (28) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (29) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (30) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (31) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (32) ריקוד המצוה טאנץ של מרן אדמו''ר מויז'ניץ בבעלזא (33)