לאחר ריקודם של האדמו"רים מבעלזא, מאקאווא ומרן אדמו"ר מויז'ניץ, הוזמן כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א לריקוד מצוה טאנץ בדברי גראמען על הניגון 'ועל כן נקוה לך' מפי הגראמער ר' ישראל שטרן, האדמו"ר רקד לקול צלילי הקפה שישית הויז'ניצאית, לאחר מכן רקד עם גיסו האדמו"ר מבעלזא זמן רב ביחידות | צפו בגלריה

צילומים: שוקי לרר ואנשיל בעקמצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (1) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (2) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (3) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (4) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (12) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (15) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (13) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (22) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (23) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (24) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (14) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (25) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (26) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (27) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (28) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (29) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (30) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (31) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (32) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (33) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (34) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (35) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (36) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (5) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (6) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (16) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (17) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (18) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (7) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (8) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (9) ריקוד מצוה טאנץ של האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (1) ריקוד מצוה טאנץ של האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (3) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (10) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (19) ריקוד מצוה טאנץ של האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (2) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (20) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (21) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (37) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (38) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (39) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (40) מצוה טאנץ האדמו''ר מויז'ניץ בחתונת בעלזא (11)