דמעות זלגו מזקני החסידים שעוד זוכרים את יום לידתו של הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט,א בראותם יחד את ריקוד המצוה טאנץ בחתונת בנו בכורו ונזכרו בערגה באותם הימים בהם התפללו וייחלו להולדתו של הבן היחיד והמיוחד | צפו בגלריה

צילומים: שוקי לרר ואנשיל בעק

מצוה טאנץ הרה''צ רבי אהרן מרדכי רוקח בחתונת בנו שלום (4) מצוה טאנץ הרה''צ רבי אהרן מרדכי רוקח בחתונת בנו שלום (6) מצוה טאנץ הרה''צ רבי אהרן מרדכי רוקח בחתונת בנו שלום (5) מצוה טאנץ הרה''צ רבי אהרן מרדכי רוקח בחתונת בנו שלום (7) מצוה טאנץ הרה''צ רבי אהרן מרדכי רוקח בחתונת בנו שלום (12) מצוה טאנץ הרה''צ רבי אהרן מרדכי רוקח בחתונת בנו שלום (9) מצוה טאנץ הרה''צ רבי אהרן מרדכי רוקח בחתונת בנו שלום (10) מצוה טאנץ הרה''צ רבי אהרן מרדכי רוקח בחתונת בנו שלום (11) מצוה טאנץ הרה''צ רבי אהרן מרדכי רוקח בחתונת בנו שלום (13) מצוה טאנץ הרה''צ רבי אהרן מרדכי רוקח בחתונת בנו שלום (1) מצוה טאנץ הרה''צ רבי אהרן מרדכי רוקח בחתונת בנו שלום (2) מצוה טאנץ הרה''צ רבי אהרן מרדכי רוקח בחתונת בנו שלום (8) מצוה טאנץ הרה''צ רבי אהרן מרדכי רוקח בחתונת בנו שלום (3)