קהל רב ובראשם אדמו"רים ורבנים נטלו חלק בשמחת האירוסין שנחוגה לבת כ"ק אדמו"ר מסטאניסלאב שליט"א עם החתן בן כ"ק אדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג שליט"א | גלריה

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (2) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (10) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (11) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (12) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (8) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (3) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (13) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (4) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (5) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (6) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (7) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (1) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (9) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (14) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (15) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (16) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (17) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (18) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (19) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (20) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (21) אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (22)