אלפי חסידי בעלזא שהו בשבת בקרית בעלזא בירושלים, שם התקיימה שמחת שבת שבע ברכות לנכד כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א | במוצאי שבת אחרי ההבדלה חגגו האלפים את 'שמחת חתן כלה' בראשות הסב כ"ק האדמו"ר שליט"א | הבדחן הרב יעקב מילר נשא מילא דבדיחותא | רגעים נעלים ומרגשים בעת ששרו את השירים 'לית אתר פנוי מיניה' במנגינת אחד יחיד ומיוחד, ובניגון נישט דא וואס צו זארגן במנגינת 'וידעו וידעו וידעו' לבקשת כ"ק האדמו"ר שליט"א | אנשיל בעק צילם

מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (1) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (2) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (3) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (4) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (5) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (6) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (7) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (8) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (9) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (10) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (11) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (12) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (13) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (14) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (15) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (16) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (17) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (18) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (19) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (20) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (21) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (22) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (23) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (24) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (25) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (26) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (27) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (28) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (29) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (30) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (31) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (32) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (33) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (34) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (35) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (36) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (37) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (38) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (39) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (40) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (41) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (42) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (43) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (44) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (45) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (46) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (47) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (48) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (49) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (50) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (51) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (52) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (53) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (54) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (55) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (56) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (57) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (58) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (59) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (60) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (61) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (62) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (63) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (64) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (65) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (66) מוצאי שבת שבע ברכות - חתונת בעלזא סיון תשעג - צילום אנשי בעק (67)