אדמו"רים רבנים והמוני חסידים נטלו חלק ביום ראשון בשמחת נישואי בת כ"ק אדמו"ר מרודניק שליט"א שנמשכה שעות ארוכות ברוב שמחה וצהלה | גלריה מהשמחה

חתונה לבת האדמו''ר מרודניק (1) חתונה לבת האדמו''ר מרודניק (2) חתונה לבת האדמו''ר מרודניק (3) חתונה לבת האדמו''ר מרודניק (4) חתונה לבת האדמו''ר מרודניק (5) חתונה לבת האדמו''ר מרודניק (6) חתונה לבת האדמו''ר מרודניק (7) חתונה לבת האדמו''ר מרודניק (8) חתונה לבת האדמו''ר מרודניק (9) חתונה לבת האדמו''ר מרודניק (10) חתונה לבת האדמו''ר מרודניק (11) חתונה לבת האדמו''ר מרודניק (12) חתונה לבת האדמו''ר מרודניק (13) חתונה לבת האדמו''ר מרודניק (14) חתונה לבת האדמו''ר מרודניק (15)