קהל רב מחסידי ואוהדי בית מאקאווא נטלו חלק ביום חמישי שעבר בשמחת השבע ברכות שערך כ"ק אדמו"ר ממאקאווא שליט"א בהיכל בית מדרשו בקרית אתא לרגל שמחת נישואי נכדו הרב שלום רוקח שליט"א בן חתנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט"א בנו יחידו של כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א | תיעוד מהשמחה

שבע ברכות בעלזא - מאקאווא - בקרית אתא (7) שבע ברכות בעלזא - מאקאווא - בקרית אתא (3) שבע ברכות בעלזא - מאקאווא - בקרית אתא (9) שבע ברכות בעלזא - מאקאווא - בקרית אתא (11) שבע ברכות בעלזא - מאקאווא - בקרית אתא (13) שבע ברכות בעלזא - מאקאווא - בקרית אתא (1) שבע ברכות בעלזא - מאקאווא - בקרית אתא (10) שבע ברכות בעלזא - מאקאווא - בקרית אתא (12)