מאות חסידי ואוהדי חצר הקודש פשעוורסק שבתו באחרונה (בהעלותך) במחיצת כ"ק אדמו"ר מפשעוורסק שליט"א באנטוורפן לרגל שבת העליה לתורה לבנו, במוצ"ש נחוגה שמחת הפארשפיל כשלאחריה הבדיל האדמו"ר על הכוס | צפו

פארשפיל לבן האדמו''ר מפשעוורסק באנטוורפן (1) פארשפיל לבן האדמו''ר מפשעוורסק באנטוורפן (2) פארשפיל לבן האדמו''ר מפשעוורסק באנטוורפן (3) פארשפיל לבן האדמו''ר מפשעוורסק באנטוורפן (4) פארשפיל לבן האדמו''ר מפשעוורסק באנטוורפן (5) פארשפיל לבן האדמו''ר מפשעוורסק באנטוורפן (6) פארשפיל לבן האדמו''ר מפשעוורסק באנטוורפן (7) פארשפיל לבן האדמו''ר מפשעוורסק באנטוורפן (8) פארשפיל לבן האדמו''ר מפשעוורסק באנטוורפן (9) פארשפיל לבן האדמו''ר מפשעוורסק באנטוורפן (10) פארשפיל לבן האדמו''ר מפשעוורסק באנטוורפן (11) פארשפיל לבן האדמו''ר מפשעוורסק באנטוורפן (12)