אדמו"רים רבנים וחסידים נטלו חלק אמש (ג') בשמחת החתונה לבן הגה"צ אב"ד לינז שליט"א שנחוגה בבורו פארק, גיסו כ"ק אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג ארה"ב שליט"א פיאר את השמחה ורקד בה | גלריה

חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (1) חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (2) חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (3) חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (4) חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (5) חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (6) חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (7) חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (8) חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (9) חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (10) חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (11) חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (12) חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (13) חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (14) חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (15) חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (16) חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (17) חתונה לבן אב''ד לינז בורו פארק (18)