מה עם התמונות משמחת השבע ברכות המרכזית ביום ראשון מחכים!!!