מאות אברכים שעסקו ועמלו ימים ולילות למען החתונה הגדולה בחצר הקודש בעלזא זכו לחגוג את סעודת השבע ברכות האחרונה שנחוגה באולם השמחות שבקרית בעלזא במחיצת כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א, כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א הוזמן להשתתף בשמחה וכובד בשבע ברכות | צלם חצר הקודש ויז'ניץ - יהושע פרוכטר תיעד

שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (1) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (2) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (3) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (4) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (5) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (6) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (7) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (8) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (9) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (10) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (11) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (12) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (13) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (14) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (15) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (16) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (17) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (18) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (19) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (20) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (21) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (22) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (23) שבע ברכות אחרון בבעלזא - סיון תשע''ג - צילום יהושע פרוכטר (24)