אלפי חסידי צאנז חגגו ביום שלישי בשמחת הנישואין לנכדת כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א, עשרות אדמו"רים פיארו את השמחה בסעודת החתונה ובראשם כ"ק מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי שליט"א | צפו בגלריה נוספת מסעודת החתונה בקרית צאנז

סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (1) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (2) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (3) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (4) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (5) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (6) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (7) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (8) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (9) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (10) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (11) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (12) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (13) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (14) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (15) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (16) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (17) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (18) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (19) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (20) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (21) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (22) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (23) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (24) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (25) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (26) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (27) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (28) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (29) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (30) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (31) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (32) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (33) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (34) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (35) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (36) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (37) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (38) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (39) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (40) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (41) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (42) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (43) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (44) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (45) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (46) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (47) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (48) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (49) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (50) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (51) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (52) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (53) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (54) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (55) סעודת החתונה בשמחת בית צאנז - סיון תשע''ג (56)