המשפיע הגה"ח רבי שמואל בנימין קרויס שליט"א שבת באחרונה (בהעלותך) בקרב שומעי לקחו בשכונת וויליאמסבורג, צלם JDN תיעד את המשפיע בסעודת רעוא דרעווין ובהבדלה

המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (1) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (2) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (3) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (4) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (5) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (6) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (7) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (8) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (9) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (10) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (11) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (12) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (13) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (14) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (15) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (16) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (17) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (18) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (19) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (20) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (21) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (22) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (23) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (24) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (25) המשפיע הגרש''ב קרויס מוצ''ש בוויליאמסבורג (26)