בעוד גורמים קיצוניים מכפישים את שמה של היהדות החרדית כולה ואת תושבי בית שמש בפרט, נעמד רבה של העיר, הגאון רבי שמעון ביטון, להדלקת נר חמישי של חנוכה > שמואל אלבז תיעד > ויהי אור?

קרא עוד:

[postim]

 

2-ûëîàì - ÖÄàÇî Çîüå - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24''3-ûëîàì - ÖÄàÇî Çîüå - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24''4-ûëîàì - ÖÄàÇî Çîüå - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24''1-ûëîàì - ÖÄàÇî Çîüå - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24''2-ûëîàì - ÖÄàÇî Çîüå - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24''3-ûëîàì - ÖÄàÇî Çîüå - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24''4-ûëîàì - ÖÄàÇî Çîüå - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24''