אלפי בחורי ישיבות בעלזא נטלו חלק בשמחת השבע ברכות שנערכה בבנייני האומה על ידי ארגון 'תלמוד' לרגל שמחת נישואי אחד מתלמידי הארגון - החתן הרב שלום רוקח שליט"א בהשתתפות אביו הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט"א האב והבן נשאו דברים לכבוד השמחה | צפו בגלריה מרהיבה

שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (1) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (2) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (3) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (4) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (5) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (6) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (7) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (8) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (9) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (10) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (11) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (12) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (13) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (14) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (15) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (16) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (17) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (18) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (19) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (20) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (21) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (22) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (23) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (24) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (25) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (26) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (27) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (28) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (29) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (30) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (31) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (32) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (33) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (34) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (35) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (36) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (37) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (38) שבע ברכות לבחורי ישיבות בעלזא על ידי ארגון תלמוד (39)