אלפים חגגו בשמחת נישואי בן האדמו"ר מפשעוורסק • JDN עם תיעוד מרהיב

אלפי חסידים ואוהדים חגגו בליל שישי, בשמחת נישואי בן זקוניו של כ"ק אדמו"ר מפשעוורסק שליט"א עם בת הרה"צ רבי יעקב אליהו הורונצ'יק שליט"א נכד האדמו"ר בעל ה'ברכת משה' מלעלוב זצ"ל ואדמו"ר מזוטשקא זצ"ל, את השמחה שנחוגה עד אור הבוקר באהל ענקי שנבנה בפתח תקוה פיארו גדולי האדמו"רים והרבנים בארה"ק | צפו בוידאו וגלריה מרהיבים

צילומים: שוקי לרר \ JDN
קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (1)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (2)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (3)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (4)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (5)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (6)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (7)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (8)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (9)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (10)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (11)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (12)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (14)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (15)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (16)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (17)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (18)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (19)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (20)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (21)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (22)

קבלת פנים בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (23)

מעמד החופה בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (16)

מעמד החופה בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (1)

מעמד החופה בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (2)

מעמד החופה בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (3)

מעמד החופה בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (6)

מעמד החופה בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (7)

מעמד החופה בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (9)

מעמד החופה בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (11)

מעמד החופה בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (12)

מעמד החופה בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (13)

מעמד החופה בחתונת פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (14)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (1)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (2)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (4)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (7)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (9)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (10)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (11)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (13)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (14)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (17)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (19)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (20)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (21)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (22)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (25)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (27)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (29)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (31)

חתונה פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (22)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (32)

חתונה פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (23)

חתונה פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (24)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (33)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (34)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (36)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (38)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (39)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (41)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (43)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (47)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (50)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (52)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (53)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (55)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (58)

חתונה פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (20)

חתונה פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (21)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (60)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (62)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (64)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (66)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (68)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (70)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (72)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (73)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (74)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (76)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (77)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (81)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (82)

חתונה פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (33)

חתונה פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (34)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (87)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (89)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (90)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (91)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (93)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (95)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (96)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (98)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (99)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (100)

חתונה פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (36)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (101)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (103)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (104)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (105)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (106)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (107)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (113)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (114)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (116)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (118)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (121)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (122)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (124)

סעודת החתונה בפשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (125)

מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (3) מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (4) מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (7) מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (8) מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (1)

מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (2)

מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (3)

מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (4)

מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (6)

מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (9)

מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (10) מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (11) מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (13) מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (14) מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (13)

מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (14)

מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (15)מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (15) מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (16) מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (17) מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (19) מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (21) מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (22) מצוה טאנץ פשעוורסק בפתח תקוה - צילום שוקי לרר (23)

7 תגובות

זה כן עובד בדפדפן של כרומו!
צפו להנאתכם!

וואס זענען די ענגלענדר'ס אזעלעכע גרויסע מחותנים דא?

די אלע ליידיגייעדס (שומרי ראש) מיט די בלויע העמדער, האט מען גיברענגט פון אנווערפן?

מספיק כבר מקופרשטוק וצוותי הפקה למיניהם !!!

חילול ה' להפוך בחורים עדיני נפש למאבטחים שכל עבודתם היא להכות אנשים שכל בקשתם היא לגשת או לחזות בזיו פניהם של האדמורי"ם שליט"א.

מתי יעשו סוף למנהג שלנצל בחורים ולהפוך אותם לאנשים אכזריים עבור שקלים בודדים.

הענגלענדר'ס הם מחותנים ראשיים אצל האדמורי"ם מפשעווארסק ומכנובקה שליט"א !!!
מחזיקים את עצמם כפארצייטישע חסידים, ועשירים המה כקרח!!!

אלף תודות לכם על הסיקור היפה

תודה רבה בשביל התמונות… תמונות מהממות מהצדיק מפשעווארסק שליט"א
האם גם יש תמונות מהשבע ברכות??

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן