כ"ק אדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א ערך ביום חמישי את שולחנו לרגל הילולת אביו כ"ק אדמו"ר זצוק"ל בהיכל בית מדרשו בשכונת גוש 80 ירושלים, סיים את הש"ס לאחריו אמר את הקדיש ונטל ידיו | מאות חסידים הגיעו מכל קצוות הארץ | הרב ברוך אוביץ תיעד

האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (3) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (5) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (9) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (11) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (15) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (23) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (25) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (32) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (36) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (40) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (42) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (47) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (50) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (54) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (57) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (59) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (61) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (63) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (70) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (72) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (84) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (88) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (90) האדמור מרחמסטריווקא בהילולת אביו זצ''ל - צילום הרב ברוך אוביץ (92)