מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א הגיע הבוקר (שני) לישיבת גאון יעקב שבנשיאותו שם נערך סיום מסכת שנלמד לרגל היארצייט לרעייתו הרבנית מרת תמר ע"ה | צלם JDN - שוקי לרר תיעד

סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (2) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (4) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (6) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (9) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (10) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (11) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (12) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (13) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (15) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (16) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (17) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (18) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (19) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (20) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (22) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (25) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (27) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (29) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (30) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (31) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (32) סיום מסכת בישיבת גאון יעקב לרגל היארצייט לרבנית שטיינמן - צילום שוקי לרר (34)