מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א הגיע בערב שבת לישיבת גאון יעקב שבנשיאותו, שם מסר שיחת חיזוק בפני התלמידים להתחזק בלימוד בימי ששי ושבת נוכח הגזירות והאסונות שפקדו את הציבור החרדי לאחרונה | תיעוד

הרב שטיינמן בשיחת חיזוק בישיבת גאון יעקב  (6) הרב שטיינמן בשיחת חיזוק בישיבת גאון יעקב  (4) הרב שטיינמן בשיחת חיזוק בישיבת גאון יעקב  (5) הרב שטיינמן בשיחת חיזוק בישיבת גאון יעקב  (2) הרב שטיינמן בשיחת חיזוק בישיבת גאון יעקב  (1) הרב שטיינמן בשיחת חיזוק בישיבת גאון יעקב  (3)