ראש הישיבה מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א הגיע בשעות הצהריים (שני) לבית החיים בבני ברק שם קרא פרקי תהילים על קבר רעייתו הרבנית תמר ע"ה לרגל היארצייט | צלם המערכת - שוקי לרר תיעד

הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (2) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (4) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (5) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (7) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (8) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (10) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (11) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (12) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (13) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (14) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (15) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (18) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (21) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (22) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (23) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (24) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (25) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (27) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (28) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (29) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (30) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (31) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (32) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (34) הרב שטיינמן בקבר רעייתו הרבנית ע''ה - צילום שוקי לרר (35)