בשבוע שעבר נערכה שמחת השבע ברכות בביהמ"ד מאקאווא באלעד לרגל שמחת נישואי נכדת רב קהילת מאקווא-אלעד שליט"א בת חתנו הגרימ"ד הלברשטאם שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א | צפו בגלריה

שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (18) שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (13) שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (1) שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (15) שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (16) שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (2) שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (14) שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (11) שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (10) שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (17) שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (12) שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (6) שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (5) שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (4) שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (3) שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (8) שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (7) שבע ברכות על ידי קהילת מאקווא אלעד (9)