הגאב"ד, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ועוד עשרות רבנים ספדו לאדמו"ר מקאסוב זצ"ל במלאות השלושים להסתלקותו, מעשים עובדות והנהגות מפליאות שמעו הנוכחים

בסעודת מצווה וסיום הש"ס שנערך אמש (שלישי) בירושלים, ככלות השלושים להסתלקותו של כ"ק האדמו"ר מקאסוב זצ"ל, העלה בנו בכורו וממשיך דרכו, האדמו"ר מקאסוב, הגה"צ רבי חיים אהרון מונדרר שליט"א את עניין הכנסת האורחים שהייתה טבועה בדמו של אביו עד כדי שהיה מרגיש עצמו כאורח בתוך הבית פנימה.

קרא עוד:

[postim]

בדבריו סיפר האדמו"ר מקאסוב שליט"א, כי בבית אביו לא נותרו כלי כסף כלל וכלל, שכן ארחי-פרחי שהרגישו כה טוב, עשו בהם כשלהם והיו לוקחים גביעים וסכו"ם הביתה. כך נוצר מצב שדווקא בבית השמרני של האדמו"ר מקאסוב השתמשו בחד פעמי עוד לפני שזה הפך לנחלת הכלל.

גאב"ד ירושלים הגאון רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א, עמד על דמותו העילאית של האדמו"ר מקאסוב זצ"ל, ואמר כי פעם אמרו לאחד הצדיקים שהוא דומה במראהו לצדיק מדור קודם, והסביר כי זהו בשל היותו מרגיש קרוב לרבו. האדמו"ר מקאסוב זצ"ל היה דומה במראהו לרבו הקדוש רבי יהודל'ה מדז'יקוב זי"ע, וכשאמרו לו פעם שהוא דומה לו – חייך כמסכים.

מחותנו וידידו כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ספד למי שהיה דמות של חסיד קמאי, שהעביר את מסורת דור העבר לדורות הבאים, והיה בעצמו דוגמא ומופת לאנשי דור הישן, בשמירה בקנאות שלא לשנות מהמסורת ונלחם על כל קוצו של יו"ד.

עוד דיברו בסעודת המצוה, המשפיע הגרצ"מ זילברברג, הגה"צ רבי זאב ארנסטר שהעלה על נס את המניין המיוחד שהקים בכותל המערבי בליל שבת, הרה"צ רבי חיים צבי טייטלבויים בן האדמו"ר (מהרי"י) מסאטמר, גיסו רבי אהרן יוסף בריזל ובנו הגה"צ רבי פינחס יוסף מונדרר.

צפו בגלריה ממסע ההספדים, צילום: הרב ברוך אוביץ

הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (1) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (3) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (4) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (6) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (8) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (9) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (10) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (12) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (13) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (14) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (16) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (19) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (21) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (22) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (24) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (25) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (26) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (28) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (32) הספד על האדמו''ר מקאסוב ירושלים במלאות השלושים - צילום ברוך אוביץ (33)