רבני וועד השחיטה של העדה החרדית הרבנים הגאונים הרב חיים אלעזר מייזליש והרב שלמה יהודא הירש, שליט"א יצאו לבקר ולפקח במשחטה בפולין שעומדת תחת השגחת 'העדה החרדית' | גלריה

הגרח''א מייזליש והגרש''י הירש במשחטה בפולין (1) הגרח''א מייזליש והגרש''י הירש במשחטה בפולין (2) הגרח''א מייזליש והגרש''י הירש במשחטה בפולין (3) הגרח''א מייזליש והגרש''י הירש במשחטה בפולין (4) הגרח''א מייזליש והגרש''י הירש במשחטה בפולין (5) הגרח''א מייזליש והגרש''י הירש במשחטה בפולין (6) הגרח''א מייזליש והגרש''י הירש במשחטה בפולין (7) הגרח''א מייזליש והגרש''י הירש במשחטה בפולין (8) הגרח''א מייזליש והגרש''י הירש במשחטה בפולין (9) הגרח''א מייזליש והגרש''י הירש במשחטה בפולין (10)