רבני העדה החרדית בראשות גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס שליט"א ערכו קבלת פנים לכבוד חברי הנהלת קרן הצלה שהגיעו ארצה לחלק את התמיכות לת"תים והישיבות בארה"ק | הרב ברוך אוביץ תיעד את המעמד

רבני העדה החרדית ערכו קבלת פנים לחברי הנהלת קרן הצלה (1) רבני העדה החרדית ערכו קבלת פנים לחברי הנהלת קרן הצלה (2) רבני העדה החרדית ערכו קבלת פנים לחברי הנהלת קרן הצלה (3) רבני העדה החרדית ערכו קבלת פנים לחברי הנהלת קרן הצלה (4) רבני העדה החרדית ערכו קבלת פנים לחברי הנהלת קרן הצלה (5) רבני העדה החרדית ערכו קבלת פנים לחברי הנהלת קרן הצלה (6) רבני העדה החרדית ערכו קבלת פנים לחברי הנהלת קרן הצלה (7) רבני העדה החרדית ערכו קבלת פנים לחברי הנהלת קרן הצלה (8) רבני העדה החרדית ערכו קבלת פנים לחברי הנהלת קרן הצלה (9) רבני העדה החרדית ערכו קבלת פנים לחברי הנהלת קרן הצלה (10) רבני העדה החרדית ערכו קבלת פנים לחברי הנהלת קרן הצלה (11) רבני העדה החרדית ערכו קבלת פנים לחברי הנהלת קרן הצלה (12) רבני העדה החרדית ערכו קבלת פנים לחברי הנהלת קרן הצלה (13) רבני העדה החרדית ערכו קבלת פנים לחברי הנהלת קרן הצלה (14) רבני העדה החרדית ערכו קבלת פנים לחברי הנהלת קרן הצלה (15)