חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת הברית שנחוגה בביהמ"ד נדבורנה בביתר עילית לנכד כ"ק אדמו"ר מנדבורנה-ביתר שליט"א בן חתנו הרב אריה מרדכי כהנא נכד כ"ק אדמו"ר מספינקא בני ברק וגאב"ד סערדאהלי בית שמש | הרב ברוך אוביץ תיעד את השמחה

ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (2) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (3) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (4) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (5) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (6) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (8) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (10) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (11) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (12) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (13) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (17) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (18) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (19) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (23) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (24) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (27) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (29) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (31) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (32) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (33) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (34) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (35) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (37) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (38) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (40) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (41) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (42) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (43) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (44) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (45) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (47) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (48) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (49) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (50) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (51) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (52) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (53) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (54) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (56) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (58) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (59) ברית בחצרות ספינקא בני ברק - נדבורנה ביתר - סערדהלי (60)