חסידים ואוהדים נטלו חלק בשמחת האירוסין לבן כ''ק האדמו''ר מבוטושאן שליט''א עם בת כ''ק האדמו''ר מביאלא אוסטרובא שליט''א • צפו בוידאו וגלריה


שמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (1) שמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (2) שמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (3) שמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (4) שמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (5) שמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (6) שמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (7) שמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (8) שמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (9) שמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (12) שמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (13) שמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (14) ריקוד בשמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (1) ריקוד בשמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (2) ריקוד בשמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (3) ריקוד בשמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (4) שמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (10) שמחת האירוסין בחצרות בוטושאן - ביאלא אוסטרובא (11)