מאות חסידים ואוהדים נטלו חלק בשמחת השבע ברכות שנערכה בבית המדרש סקולען בבורו פארק לנכד כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א בן חתנו הגה"צ רבי חיים דב שטרן שליט"א אב"ד סקולען בארה"ק | צפו בגלריה מרהיבה מהשמחה

שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (12) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (13) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (15) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (16) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (18) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (20) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (22) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (23) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (24) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (25) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (26) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (31) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (34) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (36) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (37) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (39) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (40) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (41) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (43) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (44) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (45) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (1) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (2) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (4) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (5) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (9) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (10) שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקולען (11)