מאות חסידי חב"ד התכנסו אמש (שני) בבית הכנסת הגדול בכפר חב"ד להתוועדות המרכזית לרגל ג' תמוז - הילולת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל - רבנים ומשפיעים נשאו דברים לזכרו של הרבי, את המשא המרכזי נשא המרא דאתרא הגה"ח רבי מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א | צפו בגלריה מרהיבה - צילום: מאיר אלפסי

ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (1) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (2) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (3) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (4) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (5) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (6) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (7) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (8) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (9) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (10) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (11) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (12) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (13) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (14) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (15) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (16) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (17) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (18) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (19) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (20) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (21) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (22) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (23) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (24) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (25) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (26) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (27) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (28) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (29) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (30) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (31) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (32) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (33) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (34) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (35) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (36) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (37) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (38) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (39) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (40) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (41) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (42) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (43) ההתוועדות המרכזית - ג' תמוז הילולת הרבי מליובאוויטש בכפר חב''ד (44)