ילדי תלמוד תורה ברסלב ביבניאל חגגו מסבת חומש לרגל תחילת לימוד ספר ויקרא, נשיא המוסדות האדמו"ר מוהרא"ש שיק שליט"א השוהה בארה"ק העניק לחתני השמחה חומשים | צפו

מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (10) מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (1) מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (2) מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (3) מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (4) מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (7) מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (8) מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (9) מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (11) מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (12) מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (13) מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (14) מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (5) מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (6) מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (15) מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (16) מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (17) מסיבת חומש בתלמוד תורה ברסלב ביבניאל (18)