קהל רב השתתף בדינר השנתי 'ושמחנו בתיקונו' שנערך לטובת תלמוד תורה 'דרכי חיים' ע"ש הגה"ק בעל הדברי חיים מצאנז זי"ע, נשיא הת"ת כ"ק אדמו"ר מבית חיים יהושע שליט"א נשא את המשא המרכזי | גלריה

דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (1) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (2) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (3) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (4) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (5) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (6) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (7) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (8) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (9) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (10) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (11) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (12) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (13) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (14) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (15) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (16) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (17) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (18) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (19) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (20) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (21) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (22) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (23) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (24) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (25) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (26) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה דרכי חיים בבורו פארק (27)