אלפי חסידי סאטמאר חגגו ביום רביעי בשמחת נישואי נכד כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א בן חתנו הרה"צ רבי ברוך טייטלבוים שליט"א בן הגה"צ אב"ד וואלווא, עם הכלה בת הרה"צ בערל אשכנזי בן כ"ק אדמו"ר מאלעסק וחתן כ"ק אדמו"ר מוויטצען שליט"א | צפו בוידאו וגלריה מרהיבה מהשמחה שנחוגה בבית המדרש הגדול בוויליאמסבורג


שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז - קבלת פנים  (1) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז - קבלת פנים  (2) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - חופה (1) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - חופה (2) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - חופה (3) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - חופה (4) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - חופה (5) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - כניסת האדמו''ר (1) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - כניסת האדמו''ר (2) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - כניסת האדמו''ר (3) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - החתונה  (7) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - החתונה  (4) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - האדמו''ר מסקווירא בשמחה (7) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - החתונה  (5) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - החתונה  (3) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - החתונה  (6) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - האדמו''ר מסקווירא בשמחה (8) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - האדמו''ר מסקווירא בשמחה (1) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - האדמו''ר מסקווירא בשמחה (2) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - האדמו''ר מסקווירא בשמחה (3) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - האדמו''ר מסקווירא בשמחה (4) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - החתונה  (1) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - החתונה  (2) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - האדמו''ר מסקווירא בשמחה (5) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - האדמו''ר מסקווירא בשמחה (6) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - ריקודים (1) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - ריקודים (2) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - ריקודים (3) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - ריקודים (4) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - ריקודים (5) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (1) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (2) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (3) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (4) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (5) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (6) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (7) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (8) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (9) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (10) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (11) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (12) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (13) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (14) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (15) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (16) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (17) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (18) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (19) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (20) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (21) שמחת בית סאטמאר - ד' תמוז תשע''ג - מצוה טאנץ (22)