קהל רב תלמידים ובוגרים חגגו בשמחת נישואי נכד הגאון רבי אריה פינקל שליט"א ראש ישיבת מיר - ברכפלד, בן בנו הרה"ג נתן צבי שליט"א, עם הכלה בת הרה"ג בנימין דרייפוס חתן הג"ר רפאל יצחק רייזמן שליט"א | הרב ברוך אוביץ תיעד

חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (3) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (4) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (6) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (10) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (12) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (14) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (16) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (18) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (20) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (22) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (23) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (25) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (27) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (30) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (32) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (35) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (37) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (39) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (40) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (42) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (43) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (44) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (45) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (47) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (49) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (50) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (52) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (53) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (55) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (56) חתונה לנכד הגר''א פינקל ממיר - צילום ברוך אוביץ (57)