מאות חסידי דאראג ובראשם אדמו"רים ורבנים נטלו חלק אמש (שלישי) בשמחת השבע ברכות המרכזית שנחוגה בבית המדרש הגדול דאראג בבני ברק לרגל נישואי נכדת האדמו"ר בת הרה"צ ר' אשר רוזנפלד | צלם JDN - שוקי לרר תיעד

שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (1) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (2) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (3) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (4) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (5) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (12) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (13) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (14) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (15) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (16) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (18) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (20) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (22) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (23) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (24) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (25) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (26) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (27) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (28) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (30) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (33) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (34) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (35) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (36) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (37) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (38) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (39) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (40) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (41) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (43) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (45) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (46) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (47) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (48) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (50) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (51) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (52) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (53) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (55) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (56) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (57) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (58) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (59) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (60) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (61) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (62) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (63) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (65) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (66) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (67) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (69) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (70) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (71) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (72) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (73) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (74) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (75) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (76) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (77) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (78) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (79) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (80) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (81) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (82) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (83) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (84) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (85) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (86) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (87) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (88) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (89) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (90) שבע ברכות המרכזי בדאראג - צילום שוקי לרר (92)