מאות תלמידים ובוגרים נטלו חלק ביום חמישי בשמחת החתונה לנכד הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל בן לבנו רו"מ הישיבה הגאון רבי בן ציון אזרחי שליט"א | את השמחה פיארו ראשי ישיבות רמ"ים משגיחים ואישי ציבור | שוקי לרר תיעד

חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (1) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (2) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (4) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (5) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (6) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (7) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (8) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (9) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (10) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (11) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (13) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (14) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (15) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (16) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (17) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (20) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (21) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (22) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (24) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (25) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (26) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (27) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (28) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (32) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (33) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (34) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (35) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (37) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (38) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (41) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (42) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (43) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (44) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (45) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (46) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (47) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (48) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (49) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (50) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (51) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (52) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (53) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (55) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (57) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (58) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (59) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (60) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (61) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (62) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (64) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (68) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (69) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (71) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (74) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (75) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (76) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (77) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (78) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (79) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (80) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (81) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (82) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (84) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (85) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (87) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (88) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (89) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (90) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (91) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (93) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (94) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (95) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (96) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (97) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (98) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (99) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (100) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (101) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (102) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (103) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (104) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (106) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (107) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (108) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (109) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (110) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (111) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (112) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (114) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי - צילום שוקי לרר (115)