האדמו"ר מדעעש ירושלים הכניס ספר תורה לבית מדרשו לע"נ אביו

חסידי דעעש חגגו ביום רביעי במעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשם בירושלים שנכתב לע"נ האדמו"ר מדעעש ירושלים זצ"ל | סעודת המצוה נערכה בראשות בנו כ"ק אדמו"ר מדעעש ירושלים שליט"א בשילוב טיש יארצייט | הרב ברוך אוביץ תיעד

הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (2) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (3) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (4) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (5) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (8) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (10) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (12) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (13) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (14) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (15) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (16) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (17) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (19) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (23) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (25) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (26) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (28) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (29) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (30) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (32) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (34) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (35) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (38) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (41) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (42) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (43) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (44) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (45) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (47) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (49) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (57) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (61) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (63) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (65) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (68) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (69) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (70) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (71) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (73) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (74) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (77) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (78) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (79) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (80) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (81) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (82) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (83) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (84) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (85) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (88) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (89) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (90) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (91) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (92) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (94) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (96) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (98) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (99) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (101) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (103) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (104) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (105) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (106) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק א' - צילום ברוך אוביץ (107) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק ב' - צילום ברוך אוביץ (2) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק ב' - צילום ברוך אוביץ (4) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק ב' - צילום ברוך אוביץ (5) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק ב' - צילום ברוך אוביץ (6) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק ב' - צילום ברוך אוביץ (7) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק ב' - צילום ברוך אוביץ (10) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק ב' - צילום ברוך אוביץ (11) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק ב' - צילום ברוך אוביץ (14) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק ב' - צילום ברוך אוביץ (15) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק ב' - צילום ברוך אוביץ (18) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק ב' - צילום ברוך אוביץ (19) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק ב' - צילום ברוך אוביץ (21) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק ב' - צילום ברוך אוביץ (25) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק ב' - צילום ברוך אוביץ (26) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק ב' - צילום ברוך אוביץ (27) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק ב' - צילום ברוך אוביץ (28) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד דעעש ירושלים חלק ב' - צילום ברוך אוביץ (31)

2 תגובות

מי זה המגולח שם נראה כמו יצחק שמיר?

הוא כנראה תורם ספר התורה מזקני חסידי דעעש.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *