כ"ק אדמו"ר מבורשטין שליט"א יצא עם קבוצת חסידים לפקוד את קברי הצדיקים באירופה, האדמו"ר פקד בין היתר את קברי הצדיקים בעיירות, קאז'ניץ, לובלין ולבוב | צפו בגלריה מהמסע

האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (1) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (2) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (3) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (4) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (5) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (6) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (7) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (8) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (9) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (10) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (11) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (12) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (13) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (14) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (15) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (16) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (17) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (18) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (19) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (20) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (21) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (22) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (23) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (24) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (25) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (26) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (27) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (28) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (29) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (30) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (31) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (32) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (33) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (34) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (35) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (36) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (37) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (38) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (39) האדמו''ר מבורשטין במסע על קברי הצדיקים באירופה (40)