אדמו"רים רבנים והמוני חסידים השתתפו בשמחת השבע ברכות המרכזית שנחוגה בבית המדרש הגדול 'מנחת אלעזר' מונקאטש בשכונת בורו פארק, לרגל שמחת נישואי נכדת האדמו"ר בת בנו הגה"צ רבי חיים אלעזר רבינוביץ שליט"א ראש הישיבה | צפו בגלריה

שבע ברכות המרכזי במונקאטש (1) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (2) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (3) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (4) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (5) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (6) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (7) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (8) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (9) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (10) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (11) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (12) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (13) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (14) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (15) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (16) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (17) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (18) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (19) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (20) שבע ברכות המרכזי במונקאטש (21)