מאות למידי ובוגרי ישיבת 'מאור התלמוד' בניו יורק השתתפו בשמחת הבר מצוה לבן ראש הישיבה הגר"מ וייס שליט"א שנחוגה בהיכל הישיבה | צלם JDN תיעד

בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (1) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (2) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (3) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (4) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (5) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (6) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (7) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (8) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (9) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (10) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (11) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (12) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (13) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (14) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (15) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (16) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (17) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (18) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (19) בר מצוה לבן ראש ישיבת מאור התלמוד הגר''מ וייס (20)