כ"ק אדמו"ר מלעלוב שליט"א ערך במוצאי שבת סעודת מלוה מלכה בהיכל בית מדרשו בבני ברק בשילוב סעודת הילולא לאור החיים הק' וסיום מסכת עירובין על ידי לומדי הדף היומי בחצר הקודש | צילום: שוקי לרר JDN

האדמו''ר מלעלוב בטיש לאור החיים הקדוש - צילום שוקי לרר (1) האדמו''ר מלעלוב בטיש לאור החיים הקדוש - צילום שוקי לרר (2) האדמו''ר מלעלוב בטיש לאור החיים הקדוש - צילום שוקי לרר (3) האדמו''ר מלעלוב בטיש לאור החיים הקדוש - צילום שוקי לרר (4) האדמו''ר מלעלוב בטיש לאור החיים הקדוש - צילום שוקי לרר (5) האדמו''ר מלעלוב בטיש לאור החיים הקדוש - צילום שוקי לרר (6) האדמו''ר מלעלוב בטיש לאור החיים הקדוש - צילום שוקי לרר (7) האדמו''ר מלעלוב בטיש לאור החיים הקדוש - צילום שוקי לרר (8) האדמו''ר מלעלוב בטיש לאור החיים הקדוש - צילום שוקי לרר (9) האדמו''ר מלעלוב בטיש לאור החיים הקדוש - צילום שוקי לרר (10) האדמו''ר מלעלוב בטיש לאור החיים הקדוש - צילום שוקי לרר (11) האדמו''ר מלעלוב בטיש לאור החיים הקדוש - צילום שוקי לרר (12) האדמו''ר מלעלוב בטיש לאור החיים הקדוש - צילום שוקי לרר (13) האדמו''ר מלעלוב בטיש לאור החיים הקדוש - צילום שוקי לרר (14) האדמו''ר מלעלוב בטיש לאור החיים הקדוש - צילום שוקי לרר (15)