כ"ק אדמו"ר מסאדיגורה שליט"א הגיע עם קבוצה מצומצמת ממקורביו לתפילה על ציון ה'אור החיים' הק' לרגל היארצייט שחל במוצאי שבת, לאחמ"כ המשיך ונשא תפילה בקבר רחל | גלריה

האדמו''ר מסאדיגורה בציון האור החיים  (2) האדמו''ר מסאדיגורה בציון האור החיים  (3) האדמו''ר מסאדיגורה בציון האור החיים  (4) האדמו''ר מסאדיגורה בציון האור החיים  (5) האדמו''ר מסאדיגורה בציון האור החיים  (6) האדמו''ר מסאדיגורה בציון האור החיים  (7) האדמו''ר מסאדיגורה בציון האור החיים  (8) האדמו''ר מסאדיגורה בקבר רחל (1) האדמו''ר מסאדיגורה בקבר רחל (2) האדמו''ר מסאדיגורה בקבר רחל (3) האדמו''ר מסאדיגורה בקבר רחל (4)