ילדי תלמוד תורה 'חיי עולם' מירושלים הגיעו השבוע להתברך בבתי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ומרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א | צלם JDN - שוקי לרר תיעד

ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (1) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (3) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (4) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (6) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (9) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (11) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (13) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (15) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (16) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (17) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (20) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (21) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (23) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (27) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (29) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (31) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (33) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (35) ילדי תלמוד תורה חיי עולם מירושלים אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (37) ילדי ת''ת חיי עולם מתברכים אצל הרב קנייבסקי - צילום שוקי לרר (2) ילדי ת''ת חיי עולם מתברכים אצל הרב קנייבסקי - צילום שוקי לרר (4) ילדי ת''ת חיי עולם מתברכים אצל הרב קנייבסקי - צילום שוקי לרר (5) ילדי ת''ת חיי עולם מתברכים אצל הרב קנייבסקי - צילום שוקי לרר (7) ילדי ת''ת חיי עולם מתברכים אצל הרב קנייבסקי - צילום שוקי לרר (8) ילדי ת''ת חיי עולם מתברכים אצל הרב קנייבסקי - צילום שוקי לרר (9) ילדי ת''ת חיי עולם מתברכים אצל הרב קנייבסקי - צילום שוקי לרר (10) ילדי ת''ת חיי עולם מתברכים אצל הרב קנייבסקי - צילום שוקי לרר (13) ילדי ת''ת חיי עולם מתברכים אצל הרב קנייבסקי - צילום שוקי לרר (21) ילדי ת''ת חיי עולם מתברכים אצל הרב קנייבסקי - צילום שוקי לרר (24)