ביום ראשון חגגו בחצר הקודש משכנות הרועים הכנסת ספר תורה שנכתב לע"נ הרה"צ רבי עמרם בלויא זצ"ל מחשובי החסידים, סיום כתיבת האותיות ערכו בבית הרה"צ רבי אורי בלוי שליט"א בסעודת המצוה נערכה בבית המדרש | הרב ברוך אוביץ תיעד

כתיבת אותיות בס''ת לביהמ''ד משכנות הרועים (3) כתיבת אותיות בס''ת לביהמ''ד משכנות הרועים (4) כתיבת אותיות בס''ת לביהמ''ד משכנות הרועים (5) כתיבת אותיות בס''ת לביהמ''ד משכנות הרועים (7) כתיבת אותיות בס''ת לביהמ''ד משכנות הרועים (12) כתיבת אותיות בס''ת לביהמ''ד משכנות הרועים (13) כתיבת אותיות בס''ת לביהמ''ד משכנות הרועים (15) כתיבת אותיות בס''ת לביהמ''ד משכנות הרועים (16) כתיבת אותיות בס''ת לביהמ''ד משכנות הרועים (19) כתיבת אותיות בס''ת לביהמ''ד משכנות הרועים (20) כתיבת אותיות בס''ת לביהמ''ד משכנות הרועים (21) כתיבת אותיות בס''ת לביהמ''ד משכנות הרועים (23) כתיבת אותיות בס''ת לביהמ''ד משכנות הרועים (24) כתיבת אותיות בס''ת לביהמ''ד משכנות הרועים (25) IMG_7950 כתיבת אותיות בס''ת לביהמ''ד משכנות הרועים (2) הכנסת ספר תורה משכנות הרועים (1) הכנסת ספר תורה משכנות הרועים (2) הכנסת ספר תורה משכנות הרועים (3) הכנסת ספר תורה משכנות הרועים (4) הכנסת ספר תורה משכנות הרועים (5) הכנסת ספר תורה משכנות הרועים (6) הכנסת ספר תורה משכנות הרועים (7) הכנסת ספר תורה לבית המדרש משכנות הרועים - צילום ברוך אוביץ (1) הכנסת ספר תורה לבית המדרש משכנות הרועים - צילום ברוך אוביץ (7) הכנסת ספר תורה לבית המדרש משכנות הרועים - צילום ברוך אוביץ (9) הכנסת ספר תורה לבית המדרש משכנות הרועים - צילום ברוך אוביץ (12) הכנסת ספר תורה לבית המדרש משכנות הרועים - צילום ברוך אוביץ (14) הכנסת ספר תורה לבית המדרש משכנות הרועים - צילום ברוך אוביץ (19) הכנסת ספר תורה לבית המדרש משכנות הרועים - צילום ברוך אוביץ (21) הכנסת ספר תורה לבית המדרש משכנות הרועים - צילום ברוך אוביץ (22) הכנסת ספר תורה לבית המדרש משכנות הרועים - צילום ברוך אוביץ (28) הכנסת ספר תורה לבית המדרש משכנות הרועים - צילום ברוך אוביץ (32) הכנסת ספר תורה לבית המדרש משכנות הרועים - צילום ברוך אוביץ (35) הכנסת ספר תורה לבית המדרש משכנות הרועים - צילום ברוך אוביץ (40) הכנסת ספר תורה לבית המדרש משכנות הרועים - צילום ברוך אוביץ (51) הכנסת ספר תורה לבית המדרש משכנות הרועים - צילום ברוך אוביץ (52)