ילדי כיתה א' בתלמוד תורה צאנז בביתר עילית חגגו מסיבת חומש לרגל תחילת לימוד מקרא | כ"ק אדמו"ר מסטאניסלאב העניק חומשים לחתני השמחה | המעמד הסתיים בריקוד הילדים על כתפי הוריהם

מסיבת חומש בתלמוד תורה צאנז בביתר  (1) מסיבת חומש בתלמוד תורה צאנז בביתר  (2) מסיבת חומש בתלמוד תורה צאנז בביתר  (3) מסיבת חומש בתלמוד תורה צאנז בביתר  (4) מסיבת חומש בתלמוד תורה צאנז בביתר  (5) מסיבת חומש בתלמוד תורה צאנז בביתר  (6) מסיבת חומש בתלמוד תורה צאנז בביתר  (7) מסיבת חומש בתלמוד תורה צאנז בביתר