תלמידי ישיבת 'רבינו חיים ברלין' שוהים בימים אלה בקעמפ השנתי, צלם JDN תיעד את ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן שכטר שליט"א במחיצת תלמידיו בצום שבעה עשר בתמוז | צפו בגלריה

יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (1) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (2) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (3) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (4) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (5) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (6) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (7) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (8) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (9) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (10) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (11) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (12) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (13) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (14) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (15) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (16) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (17) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (18) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (19) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (20) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (21) יז בתמוז בקעמפ ישיבת רבינו חיים ברלין עם ראש הישיבה רבי אהרן שכטר (22)